Palvelut | Yritys | Yhteystiedot

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastuslain mukaan kaikki yhteisöt (kuten yritykset ja yhdistykset) sekä säätiöt ovat velvollisia valitsemaan itselleen tilintarkastajan (ellei velvoitetta ole erikseen laissa kumottu).

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tarkistetaan kirjanpito, tilinpäätös, hallinto (ja usein myös toimintakertomus) minkä jälkeen tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastus on myös keskeinen osa yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Se tuottaa yrityksen johdolle arvokasta informaatiota päätöksenteon ja liiketoiminnan suunnittelun tueksi.

Laillisten velvoitteidensa ohella hyvä tilintarkastaja toimii usein myös yrityksen ja sen omistajien taustatukena.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ota yhteyttä>>>